เป็นการอบรมที่มีความสุขมาก…อาสามาให้….

(คำพูดประกอบอยู่ด้านบนของแต่ละรูปภาพนะคะ) รุ่นที่สวยศรี… อ่านเพิ่มเติม เป็นการอบรมที่มีความสุขมาก…อาสามาให้….