ไปอบรม “ท่องเที่ยว เล่าเรื่อง เขียนสารคดี” แล้วได้อะไรกลับมา

ด้วยความอยากเป็นนักเขียนในนิตยสารการท่องเที่ยว พอเจอคอร… อ่านเพิ่มเติม ไปอบรม “ท่องเที่ยว เล่าเรื่อง เขียนสารคดี” แล้วได้อะไรกลับมา