ภูพระบาทบัวบก เที่ยวอบอุ่นใจ ใกล้บ้าน

ถ้าใครที่ยังไม่รู้ตำนานพื้นบ้านของที่นี่ แนะนำว่าควรไปอ… อ่านเพิ่มเติม ภูพระบาทบัวบก เที่ยวอบอุ่นใจ ใกล้บ้าน