12 ข้อที่ได้จากการไปนั่งฟัง คุณไอซ์ เจ้กเม้ง

“ไอซ์” ธีรศานต์ หนุ่มน้อยมหัศจรรย์แห่ง J.M. Cuisine ร้า… อ่านเพิ่มเติม 12 ข้อที่ได้จากการไปนั่งฟัง คุณไอซ์ เจ้กเม้ง